Garanti

Fullständigt namn: *
E-postadress: *
Telefon:
Ämne: *
Meddelande:
1. Vår garanti täcker ursprungliga fabrikationsfel, däremot inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av varan, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering. Fakturan gäller som garantibevis. Våra olika varor har olika garantitider. Under punkt 7 nedan kan du se vad som gäller för din vara.

2. Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kontakta oss så snart som möjligt efter att felet upptäckts via e-post eller kontaktformuläret längst ner på denna sida. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på hemsidan. Reklamera alltid så snart som möjlig.
 
3. Vi står alltid för returfrakten för godkända reklamationer.
 
4. När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer vi att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi strävar efter att detta skall ske inom 30 dagar från det att vi mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.
 
5. För att garantin skall gälla på våra fordon krävs att all service, underhåll och reparationer är utförda enligt service-schemat och respektive användarmanual. Det är inget krav att service och underhåll måste vara utförda av en verkstad. Däremot skall du kunna visa att respektive service-kit är inköpt genom www.baotianmotor.se. Om du anlitar en verkstad är det viktigt att verkstaden kontaktar oss så att vi kan tillhandahålla servicepaket och support.

Garantin omfattar inte:

A) Fel eller skador som uppstått i samband med ett felaktigt handhavande av produkten, felaktig montering/justering/inställning eller på grund av bristande skötsel och service.

B) Om fordon trimmats, om delar förändrats från sitt originalutförande eller om andra delar än originaldelar använts.

C) Fordon som använts för kommersiellt bruk.

6. Vid godkänt garantifel står vi för kostnaden för reparationen. Vid ett garantifel kontakta alltid först vår kundtjänst. Verkstaden du lämnar in ditt fordon till ska innan utförd garantireparation kontakta oss. Reparationer utförda utan ett godkännande ersätts inte. Du ansvarar själv för att hitta en verkstad nära dig samt för att boka en tid där. Det är även ditt eget ansvar att hämta och lämna ditt fordon på en verkstad för reparation.

7. Garantitid

A) Motorfordon
Vi lämnar två års garanti på våra mopeder. Notera att garantin för batterier är 3 månader (läs mer nedan). De två års garanti vi lämnar som garanti innefattar fabrikationsfel/ursprungsfel, dvs de fel som finns som kan härledas till tillverkningsfel. Garantifel innefattar ej intrimnings- eller justeringsåtgärder som kan erfordras vid montering eller i samband med service och inte heller förslitning av förbrukningsdetaljer som t ex batterier, däck, bromsbelägg, vajrar, lampor eller annan normal förslitning.
Ett batteri är en förbrukningsvara och för det gäller tre månaders garanti. För att ett batteri skall få en maximal livslängd är det viktigt att man följer skötselråden. Glöm inte att ett batteri skall underhållsladdas om fordonet inte körs regelbundet eller om du vid varje starttillfälle kör mindre än 10 km.

B) Tillbehör
För tillbehör gäller ett års garanti.

C) Reservdelar
Reservdelar har ett års garanti med undantag för slitagedelar som har tre månaders garanti. Garantin för batterier är tre månader.


Fråga gärna om våra varor, din beställning, om du behöver teknisk support eller om det är något annat som vi kan hjälpa till med via e-post eller genom att fylla i nedanstående formulär.


Asiamotor i Sverige AB
Organisationsnummer: 556687-0902
Säve Stationsväg 6
42370 Säve
Sverige
e-post: kontakt@asiamotor.se

 

Kontaktformulär

Fullständigt namn *
E-postadress *
Telefon
Ämne *
Meddelande