Hur byta drivrem och variatorvikter

 

Drivremmen bör kontrolleras var 3000km. Kolla så att den inte börjat fransa sig och att inga tänder börjat lossna. Ju mer sliten remmen är desto smalare blir den vilket resulterar i att kraftöverföringen försämras och mopeden går långsammare.

Variatorvikterna är ytterligare en av mopedens slitdelar. Det vanliga är att de efter ett tag förlorar sin runda form och slits platta på ena sidan. Om man låter slitaget gå ända in till metallkärnan kan det gå illa. Främre variatorn kan då skadas och det i sin tur kan skada remmen. Passa på att kontrollera vikterna samtidigt som du kontrollerar remmen. Det är svårt att ange hur ofta vikterna skall bytas, det kan variera väldigt mycket beroende på omständigheterna.

Nedan följer en stegvis beskrivning av hur rembytet/viktbytet går till.

Om du har en moped med elektroniskt hastighetsbegränsning (en kabel går ut från främre/övre delen av kickkåpan och går sedan vidare in under förgasaren och upp till kabelstammen på mopedens höger sida): Börja då med att lossa den gröna/rosa kabeln där den ansluter till kabelstammen.

Lossa kickkåpan
Börja med att lossa kickkåpan. Du behöver en hylsnyckel storlek 8.


Lossa Bult

Lossa Kickkåpan, bild 2

När du lossat alla bultar kan du rycka lite i själva kickpedalen tills kåpan kommer loss. Du kan också knacka lite med en gummihammare om den sitter väldigt hårt.


Lossa Variatorn

Nu skall muttern på främre variatorn lossas. Försök absolut inte byta rem utan att lossa främre variatorn! Använd en mutterknackare med hylsa storlek 17 för att lossa muttern. Om du inte har en mutterknackare, försök absolut inte låsa främre variatorn. Det är stor risk att skada remskivorna vilket kan komma att ställa till problem. Minsta repa på en remskiva och mopeden kommer att börja käka remmar!

Kläm ihop Remmen

Genom att klämma åt remmen får du loss den lättare från axeln.


Ta ut Variatorn

Ta tag med fingrarna på insidan om höger remskiva för att dra ut denna tillsammans med variatorvikterna.


Kontroll Variatorvikter

Kontroll Distanser

Kontrollera att vikterna inte är för slitna och att de ligger rätt i sin hållare. Kontrollera även de tre plastdistanserna så att de inte är skadade. Om de är skadade eller fattas kan höger remskiva skadas.


Montera Variatorn

Håll med fingrarna på insidan av höger remskiva när du för tillbaka remskivan på axeln. Detta för att hålla vikterna på plats så att de inte hamnar snett.


Montera Remmen


Montera Remmen, del 2

Dra på remmen över bakre variatorn. Dra och kläm ihop remmen så att den går in i bakre variatorn. Då blir det lätt att få på remmen på främre axeln.


Montera Remmskivan

Tryck på vänster remskiva, sedan brickan och muttern och dra fast försiktigt med mutterknackaren. Ett kort tryck räcker. Om variatorn inte är låst går det i princip inte att dra muttern för hårt.

Kolla packningen så att den inte hamnat snett någon stans. På med kickkåpan och dra fast den.

Glöm inte att koppla in den elektroniska hastighetsbegränsningen.