Hur rengör jag luftfiltret?

 

Luftburken sitter bak på vänster sida om mopeden, strax ovanför variatorn. I luftburken finns det ett luftfilter som behöver tas ut och rengöras med jämna mellanrum. Enligt användarmanualen bör man göra detta åtminstone var 2000:e km.
Luftfiltrets funktion är att ta bort så mycket partiklar (smuts) som möjligt från den luft som sugs in i förgasaren för att blandas med bränslet och sedan förbrännas i motorn. Är luftfiltret för smutsigt är det risk att det inte rengör ordentligt och/eller inte släpper fram tillräckligt med luft.

För att komma åt luftfiltret behöver man lossa ett antal (beroende på modell) skruvar i luftburken.

Luftfiltret är den skumgummi-liknande mattan som sitter direkt innanför locket som man plockar av.


Ta ut luftfiltret och rengör det med varmt vatten och diskmedel. Se till att det torka ordentligt innan du sätter tillbaka det på plats.
Dra gärna åt slangklämman vid insuget till luftburken samt slangklämman mellan luftburk och förgasare så att du minimerar risken för att den skall dra ”tjuvluft” här.

Klart... nu kan du köra 200 mil till…