2015-11-25
Emil Ordasi

Inställning av luft/bränsleblandning


En korrekt inställning av luft/bränsleblandning kan göra din moped bensinsnålare. Det är också mindre risk att motorn sotar igen. Du sparar ventilerna och motorn får längre livslängd. En felaktig inställning kan göra att mopeden har svårt att komma igång, det känns som den tvekar lite innan den börjar accelerera. Du kan också uppleva en dip i accelerationen någonstans mellan 0 – maxhastighet. Det känns då som mopeden först kommer igång bra, sedan tvekar, hämtar andan, och sedan accar igen.

Luft/bränsleblandningen ställer du in genom mässingsskruven som sitter nere till vänster på förgasaren.
Justering av förgasaren på en Baotian 4-takt moped - Luftskruv
För att komma åt den bra skaffar du en lång smal skruvmejsel. Det går att komma åt skruven genom att enbart öppna luckan i botten på förvaringsburken, men det bästa är att ta bort hela burken. Det är bara att öppna sadeln, lossa en skruv och fyra muttrar och sedan lyfta ur.
Justering av förgasaren på en Baotian 4-takt moped - Lossa och lyft ur hela sittbrunnen för att kommå åt
Kör sedan mopeden varm (automatchoken skall inte vara aktiv). Ställ tomgången ganska lågt.
Skruva nu på mässingsskruven tills du hittar det läge när motorn går som bäst på tomgång, det vill säga har högst varvtal.
Ofta brukar de skilja 2-3 varv mellan de ytterlägen där du märker att motorn går ner i varv, ställ blandningen mitt i mellan dessa lägen.

Ut och provkör!

Det kan finnas flera olika orsaker till att din moped blivit svårstartad.

Om tändstiftet är svart tyder det normalt på att motorn för mycket bensin i förhållande till luft, och att förgasaren behöver justeras enligt ovan. Men detta borde inte orsaka problemet med att den inte startar alls.

Att tändstiftet blir svart kan också bero på att gnistan på tändstiftet är för svag eller ibland uteblir. Vanligaste orsaken till detta är att tändkabeln är skadad. Oftast sitter skadan precis i övergången mellan tändkabeln och tändhatten. Undersök hela tändkabeln noggrant, leta efter sprickor i isoleringen. Lossa även kabeln nere vid tändhatten genom att skruva på tändhatten. Finns en skada här är det bara att klippa av ett par cm på kabeln och skruva på tändhatten igen.

Ett vanligt symptom när det finns en skada på tändkabeln är att mopeden går bra när det är torrt väder, men blir svår att starta och går dåligt när det är blött ute.

Det finns som sagt flera möjliga orsaker till varför din moped inte startar. Ovanstående är en av de första saker vi skulle kolla om mopeden var inne i vår verkstad.
Återkoppla om inte detta löser problemet, så går vi vidare!
2016-08-31 00:43:15
Emil Ordasi
du får nog svarar på snvenska...

we have a very very hard time starting the moped. I've cleaned the carbie thoroughly no blockage in jets niether. It was working fine and then just got harder and hard to start. I was wondering if the autochoke has stuffed up. I took it apart but it seems all ok too.
I got it started once after cleaning the carbie but then it dies an not started since . the spark plug is new but seems a bit blackish, sooted .

could it just be the air mix on the carbie not being right?
2016-08-28 15:00:17
Cecilia Dooley